ARRETA

Badakigu gazteek “desegokiak” bezala definitzen diren edukietara sarbidea dutela. Baina, ze eduki motaz hitz egiten ari gara?

ILEGALA

Izaera zigorgarria duen eta ondorio juridiko ekartzen dituen izaera penaleko informazioa. Adibidez: arrazismoaren eta xenofobiaren gorespena.

BORTIZKERIA

Haien artean sar ditzakegu besteak beste animalien aurkako tratu txarren edota pertsonen arteko borroken inguruko irudi oro.

MINGARRITASUN EDO KALTEA BULTZATZEN DUENA

Foro, blog edo informazio desberdinen bidez autolesioa bultzatzen duten webguneak Adibidez: anorexia sustatzen dutenak edota suizidioa.

OKER EDO ZEHARKA EBAKITA

Iturri ez fidagarriko erabileran oinarritutako informazio haiek dira.